جشنواره مردمی آرمان

جشنواره‌های فعال

گروه‌های جشنواره

اهداف جشنواره آرمان

  • شناسایی و فعال سازی استعدادها با هدف ارتقای سطح فرهنگی محلات شهر
  • احیای حس تعلق شهروندان به محل زندگی
  • جلب مشارکت آگاهانه شهروندان در اداره امور شهر و محله
  • گردآمدن گروه های فرهنگی و هنری خودجوش مردمی
  • تغییر فضای زندگی شهری با رویکرد ایرانی اسلامی
  • ایجاد نشاط اجتماعی بین شهروندان

ویژگی‌های جشنواره آرمان

  • مکانی: کلانشهر تهران با رویکرد اجرایی در مناطق و محلات
  • زمانی: شروع غیر همزمان، توجه به موضوعات مناسبتی، فعالیت در طی سال، پایان در اسفندماه
  • مخاطبی: در همه رده های سنی، جنسیتی و تحصیلی– تاکید بر شرکت اعضای کانون ها
  • موضوعی: مجموعه جشنواره های آرمان در گروه های آیینی، فرهنگی - هنری، تجسمی ، سبک زندگی و اسلامی - ایرانی گروه بندی شده و برگزار می گردد.