تماس با دبیرخانه جشنواره آرمان

اطلاعات دبیرخانه جشنوراه

آدرس

خیابان حافظ - خیابان کامران صالح - روبروی بیمارستان شرکت نفت - پلاک ۱۳

کد پستی

فرم تماس

با تکمیل اطلاعات فرم زیر می توانید با دبیرخانه جشنواره تماس بگیرید