پرسش و پاسخ

با  مراجعه به بخش ثبت نام  (شکل شماره 1) که در بالای سامانه با رنگ سبز مشخص شده است و تکمیل اطلاعات در فرم ثبت نام  (شکل شماره 2) و انتخاب گزینه   در انتهای فرم ، ثبت نام شما در سامانه انجام می شود و سپس می توانید در جشنواره های مختلف شرکت کنید.

شکل شماره (1)شکل شماره (2)


تبصره (1):  در هنگام ثبت نام اگر  فیلدی را به درستی تکمیل نکرده باشید ،  پیغام هایی مبنی بر تصحیح و وارد کردن  صحیح اطلاعات را دریافت می کنید.

تبصره (2): ثبت نام شما در سامانه به منزله شرکت در جشنواره نیست ، لذا در زمان مشخخص شده در جشنواره مورد نظر خورد شرکت کنید.

بعد از ثبت نام اولیه در سامانه  و وارد شدن با حساب کاربری خود در سامانه ، می توانید لیست جشنواره های فعال در سامانه را مشاهده نموده و  بعد از مطالعه شرایط  جشنواره و انتخاب گزینه «شرکت در جشنواره» و مشاهده پیام «اطلاعات شما برای شرکت در این جشنواره با موفقیت ثبت شد» که در کادر سبز رنگ نمایش داده می شود ، می توانید از ثبت نام  در جشنواره مورد نظر اطمینان حاصل کنید.


با وارد شدن به حساب کاربری خود  و رفتن به پروفایل  حساب کاربری و انتخاب گزینه «جشنواره ها»  (شکل شماره 1 ) می توانید لیست جشنواره هایی  (شکل شماره 2) که در آنها شرکت کرده اید را مشاهده نمائید.

شکل شماره (1)


شکل شماره (2)


سپس با انتخاب گزینه    و تایید ، از آن جشنواره انصراف بدهید.


با وارد شدن به حساب کاربری خود  و رفتن به پروفایل  حساب کاربری و انتخاب گزینه سایر در بخش مشخصات کاربری (شکل شماره 1)  می توانید با انتخاب دکمه «ویرایش پروفایل» اطلاعات خود را ویرایش کنید.

شکل شمار (1)

تبصره (1): در حال حاضر قادر به تغییر کلیه اطلاعات نیستید و فقط می توانید برخی از اطلاعات خود را ویرایش کنید.

تبصره (2):  در صورتی که مایل به تغییر مواردی هستید که قادر به تغییر آنها نیستید  ، از طریق فرم تماس در فیلد موضوع ذکر کنید "تغییر اطلاعات کاربری" و  بخش مربوط را  "ثبت نام" انتخاب کرده و در بخش توضیحات ، مواردی را که نیاز به تغییر دارد را ذکر کنید. (شکل شماره 2)

شکل شماره (2)


بله ، پرسنل شهرداری در هنگام ثبت نام در فرم ثبت نام ، در انتهای فرم می توانند با انتخاب گزینه  «خودم یا خانواده درجه یکم پرسنل شهرداری می‌باشد» که با رنگ قرمز مشخص شده است (شکل شماره 1) اطلاعات مورد نظر را وارد نمایند.


شکل شماره (1)


تبصره (1): در صورتی که پرسنل شهرداری هستید و این گزینه را انتخاب نکرده اید ، می توانید به وارد شدن به حساب کاربری خودتان در بخش  مشخصات کاربری > سایر > ویرایش پروفایل ، گزینه مورد نظر را فعال کرده و سایر اطلاعات را تکمیل نمائید.

تبصره (2): شما باید نسبت خودتان را با فرد درجه یک خانواده که پرسنل شهرداری می باشد انتخاب کنید.

تبصره (3): شما باید شماره پرسنلی فرد درجه یک خانواده که پرسنل شهرداری می باشد را در بخش مربوطه وارد کنید.