ثبت نام اولیه

هشدار

ثبت نام در سامانه جشنواره به منزله شرکت در جشنواره نیست.

جهت شرکت در جشنواره ابتدا در سامانه جشنواره ثبت نام نمائید و سپس وارد حساب کاربری خود شوید و سپس در جشنواره مورد نظر شرکت کنید.

ثبت نام اولیه

انتخاب